mệnh cấn thổ

Phong thủy cho giường ngủ và những yếu tố cần biết

Cần chọn vị trí đầu giường hợp với tuổi. Giường ngủ là nơi để nghỉ ngơi, do đó cần đặt ở vị trí hợp với phương vị của người sử dụng. Có như vậy, tinh thần mới thoải mái và tạo được giấc ngủ ngon. Theo những nguyên tắc về Phong thủy áp dụng trong thuật kiến trúc và nghệ thuật sắp xếp nội