thiên mệnh

Phá hiện công thức lượng hoá các vận mệnh

bi-an-cac-con-so Công thức lượng hoá vận mệnh Thiên mệnh : 60% gồm : 1. Bản mệnh (Tử Vi, Tứ Trụ) 18% 2. Đại vận ảnh hưởng 30% 3. Lưu niên ảnh hưởng 12% Nhân mệnh – Địa mệnh 40 % gồm : 4. Phong Thuỷ Địa lý 10% 5. Ý chí bản thân 10% 6. Tích

Ước lượng hàm số tổng hợp các vận mệnh con người

Phải chú ý tới những yếu tố phong thủy trong phòng ngủ.   Hàm số tổng hợp vận mệnh Con người là trung tâm của vũ trụ, thuyết tam tài của triết học Phương Đông là Thiên – Địa – Nhân. Con người chính là sản phẩm hoàn chỉnh nhất của tự nhiên và là trung tâm của Trời Đất. Có Trời có đất rồi qua sự