vận mệnh

Ước lượng hàm số tổng hợp các vận mệnh con người

Phải chú ý tới những yếu tố phong thủy trong phòng ngủ.   Hàm số tổng hợp vận mệnh Con người là trung tâm của vũ trụ, thuyết tam tài của triết học Phương Đông là Thiên – Địa – Nhân. Con người chính là sản phẩm hoàn chỉnh nhất của tự nhiên và là trung tâm của Trời Đất. Có Trời có đất rồi qua sự